STICHTING AUSCHWITZ – vzw AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS

Instelling van Openbaar Nut – Studie- en Documentatiecentrum
 

Nr. 125 van ons tijdschrift Getuigen. Tussen geschiedenis en herinnering is verschenen. Het dossier kreeg de titel De vervolging van homoseksuelen door de nazi's 

 

getuigen 125-web

 

Dankzij het toegenomen aantal studies over het onderwerp is de afgelopen jaren onze historische kennis gegroeid over de vervolging en deportatie van homoseksuelen door de nazi’s. In dit dossier geven we het woord aan zowel ervaren als jonge onderzoekers. Zij werpen een licht op het bijzondere lot van vrouwelijke en mannelijke homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en bestuderen hoe de herinnering aan deze episode evolueerde na de oorlog.

 

Meer info: Tijdschrift: Getuigen tussen geschiedenis en herinnering

 

Wij bieden een nieuwe studiereis ‘In het spoor van de Shoah in Polen’ aan: 6 tot en met 13 augustus 2018

 

treblinka perron-home

 

De overige vijf uitroeiingscentra – Chełmno, Majdanek, Bełżec, Sobibór en Treblinka – met de daarbij horende steden en deportatieoorden, worden vanuit een historische invalshoek belicht.

 

Meer info

 
 

TREIN DER 1000

 

tr 1000 2015

 

 

 

Meer info

 

Zetel van de Stichting Auschwitz
Zetel van de Stichting Auschwitz

De Stichting Auschwitz werd in 1980 opgericht door de Belgische vriendenkring van gewezen politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië, met als eerste doelstelling de studie van de geschiedenis en de herinnering van de Holocaust en van de nazi-terreur, hun kennis, de overdracht van hun herinneringen evenals het bewaren van de archieven hen betreffende. Om haar projecten te verwezenlijken heeft de Stichting zich voorzien van een Centrum voor Studie en documentatie, de vzw Auschwitz in Gedachtenis. De twee instellingen beijveren zich gezamenlijk om enerzijds wetenschappelijk onderzoek en multidisciplinaire publicaties te bevorderen met het oog op een verdiept inzicht in de historische processen die hebben geleid tot de opkomst van het derde Rijk, de Holocaust en de nazi-terreur en anderzijds om pedagogische projecten, ten behoeve van educatieve instellingen in het bijzonder en van de samenleving in het algemeen, te ontwikkelen.

 

De Stichting is vanaf nu onderzoekscentrum in het kader van het Herinneringsdekreet (1 april 2010).

 

De twee instellingen beschikken over belangrijke archiefbestanden, een omvangrijke bibliotheek, alsmede over uitgebreide audiovisuele documentatie toegankelijk voor publiek, onderzoekers, studenten, docenten en jongeren.

 

logo bch

De Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis zijn leden van het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’

 

 

De werking van ons Centrum geniet de steun van:


  • de Nationale Loterij, de Vlaamse overheid, de Nationale Bank van België,

    en:
  • FOD Sociale Zekerheid - Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, de Stad Brussel, de Provincies, de Gemeenten, de Nationale Bank van België, evenals onze vrienden en leden...

Aan hen allen onze hartelijke dank.

 

 
logo-loterie-nl-new logo_vlaamse_gemeenschap_2

logo_bnb_nl

Additional information