STICHTING AUSCHWITZ – vzw AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS

Instelling van Openbaar Nut – Studie- en Documentatiecentrum

 

AGENDA 2017-2018

 

logo auschwitz

 

- Geleide bezoeken doorheen de Marollen: Mémoire juive et résistante du quartier Marolles-Midi op 16 september of 14 oktober (Enkel Franstalige gidsen)

Verdoken Beelden: Een filmclub met als thema voor de editie 2017: Een verloren jeugd, op dinsdag 26 september, 31 oktober en 28 november

- Academische zitting van de uitreiking van de Prijzen van de Stichting Auschwitz, op donderdag 26 oktober

- Tweede dag met als thema Muziek onder het Derde Rijk op 9 november, met een concert dezelfde avond

- Vormingsdag voor leerkrachten rond het thema: Het nazi vernietigingsproces. Een technische invalshoek, op 22 november

- Ons driemaandelijks pedagogisch blad Sporen van Herinnering nr 25 komt uit in september en nr 26 in december

- Nr 125 van ons tijdschrift Getuigen tussen geschiedenis en herinnering is er in oktober dit jaar met een dossier over De vervolging van de homosexuelen onder het nazisme

- Studiereis In het spoor van de Shoah in Polen van 6 tot 13 augustus 2018

 

Meer info (PDF)

 

Nieuw adres van de Stichting Auschwitz/vzw Auschwitz in Gedachtenis

 

fond-auschwitz-sticht

 

Wij hebben eind 2016 de lokalen van de Huidevettersstraat in Brussel verlaten, waar de stichting meer dan 30 jaar gehuisvest was.


Zie hier ons nieuwe adres:
Wolstraat 17 / Bus 50
1000 Brussel
(bij voorkeur bezoeken op afspraak)


Telefoonnummer, faxnummers, webstek en e-mail blijven onveranderd.

 

Contact

 

Nr. 124 van ons tijdschrift Getuigen. Tussen geschiedenis en herinnering is verschenen. Het dossier kreeg de titel Muziek in de kampen

 

getuigen 124-web

 

Muziek vormde een belangrijk onderdeel van het leven in een concentratiekamp, al dan niet geleid door de nazi’s. Welk soort muziek werd daar gecomponeerd en uitgevoerd, en wat was de precieze functie ervan? Was het een overlevingsmechanisme, een vorm van verzet voor de gedetineerden, een manier om hoop en menselijkheid uit te drukken? Of was het een instrument van terreur in handen van de kampbewakers? En wat is de rol van muziek in het herinneringswerk? Deze vragen vormen de rode draad doorheen het dossier.

 

Meer info: Tijdschrift: Getuigen tussen geschiedenis en herinnering

 

Wij bieden een nieuwe studiereis ‘In het spoor van de Shoah in Polen’ aan: 6 tot en met 13 augustus 2018

 

treblinka perron-home

 

De overige vijf uitroeiingscentra – Chełmno, Majdanek, Bełżec, Sobibór en Treblinka – met de daarbij horende steden en deportatieoorden, worden vanuit een historische invalshoek belicht.

 

Meer info

 
 

TREIN DER 1000

 

tr 1000 2015

 

 

 

Meer info

 

Zetel van de Stichting Auschwitz
Zetel van de Stichting Auschwitz

De Stichting Auschwitz werd in 1980 opgericht door de Belgische vriendenkring van gewezen politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië, met als eerste doelstelling de studie van de geschiedenis en de herinnering van de Holocaust en van de nazi-terreur, hun kennis, de overdracht van hun herinneringen evenals het bewaren van de archieven hen betreffende. Om haar projecten te verwezenlijken heeft de Stichting zich voorzien van een Centrum voor Studie en documentatie, de vzw Auschwitz in Gedachtenis. De twee instellingen beijveren zich gezamenlijk om enerzijds wetenschappelijk onderzoek en multidisciplinaire publicaties te bevorderen met het oog op een verdiept inzicht in de historische processen die hebben geleid tot de opkomst van het derde Rijk, de Holocaust en de nazi-terreur en anderzijds om pedagogische projecten, ten behoeve van educatieve instellingen in het bijzonder en van de samenleving in het algemeen, te ontwikkelen.

 

De Stichting is vanaf nu onderzoekscentrum in het kader van het Herinneringsdekreet (1 april 2010).

 

De twee instellingen beschikken over belangrijke archiefbestanden, een omvangrijke bibliotheek, alsmede over uitgebreide audiovisuele documentatie toegankelijk voor publiek, onderzoekers, studenten, docenten en jongeren.

 

logo bch

De Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis zijn leden van het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’

 

 

De werking van ons Centrum geniet de steun van:


  • de Nationale Loterij, de Vlaamse overheid, de Nationale Bank van België,

    en:
  • FOD Sociale Zekerheid - Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, de Stad Brussel, de Provincies, de Gemeenten, de Nationale Bank van België, evenals onze vrienden en leden...

Aan hen allen onze hartelijke dank.

 

 
logo-loterie-nl-new logo_vlaamse_gemeenschap_2

logo_bnb_nl

Additional information