STICHTING AUSCHWITZ – vzw AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS

Instelling van Openbaar Nut – Studie- en Documentatiecentrum

 

Nieuw adres van de Stichting Auschwitz/vzw Auschwitz in Gedachtenis

 

fond-auschwitz-sticht

 

Wij hebben onlangs de lokalen van de Huidevettersstraat in Brussel verlaten, waar de stichting meer dan 30 jaar gehuisvest was.


Vandaag hebben wij het genoegen u ons nieuwe adres te kunnen meedelen:
Wolstraat 17 / Bus 50
1000 Brussel
(bij voorkeur bezoeken op afspraak)


Telefoonnummers, faxnummers, webstek en e-mail blijven onveranderd.

 

Contact

 

Nr. 123 van ons tijdschrift Getuigen. Tussen geschiedenis en herinnering is verschenen. Het dossier kreeg de titel Translating Testimony

 

getuigen 123

 

Presentation of the dossier: What is the relationship between testimony, defined as a more or less ritualized firstperson account of political violence, and translation? Correspondingly, how does the translator position herself towards the witness? Can the translator be, or become, a witness? How, when and why are testimonies translated? Which linguistic and discursive strategies do translators resort to when faced with ethically challenging texts? Which role do they play exactly in the transmission of the historical knowledge, cultural values or social critique conveyed by the testimony? Does translation weaken or rather reinforce the relevance and impact of the original statement? How important is translation in literary, political and institutional settings? Do these specific settings determine translation practice in significant ways? To which extent can subsequent processes of transcription, editing, translation and archiving affect the source text? And how accurate are the boundaries we draw to distinguish witnessing from translating, documentary from literary testimony, the original from its translation? These are the main questions we intend to explore in our dossier.

 

Meer info: Tijdschrift: Getuigen tussen geschiedenis en herinnering

 

Wij bieden een nieuwe studiereis ‘In het spoor van de Shoah in Polen’ aan: 10 tot en met 17 juli 2017

 

treblinka perron-home

 

De overige vijf uitroeiingscentra – Chełmno, Majdanek, Bełżec, Sobibór en Treblinka – met de daarbij horende steden en deportatieoorden, worden vanuit een historische invalshoek belicht.

 

Meer info

 
 

TREIN DER 1000

 

tr 1000 2015

 

 

 

Meer info

 

Zetel van de Stichting Auschwitz
Zetel van de Stichting Auschwitz

De Stichting Auschwitz werd in 1980 opgericht door de Belgische vriendenkring van gewezen politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië, met als eerste doelstelling de studie van de geschiedenis en de herinnering van de Holocaust en van de nazi-terreur, hun kennis, de overdracht van hun herinneringen evenals het bewaren van de archieven hen betreffende. Om haar projecten te verwezenlijken heeft de Stichting zich voorzien van een Centrum voor Studie en documentatie, de vzw Auschwitz in Gedachtenis. De twee instellingen beijveren zich gezamenlijk om enerzijds wetenschappelijk onderzoek en multidisciplinaire publicaties te bevorderen met het oog op een verdiept inzicht in de historische processen die hebben geleid tot de opkomst van het derde Rijk, de Holocaust en de nazi-terreur en anderzijds om pedagogische projecten, ten behoeve van educatieve instellingen in het bijzonder en van de samenleving in het algemeen, te ontwikkelen.

 

De Stichting is vanaf nu onderzoekscentrum in het kader van het Herinneringsdekreet (1 april 2010).

 

De twee instellingen beschikken over belangrijke archiefbestanden, een omvangrijke bibliotheek, alsmede over uitgebreide audiovisuele documentatie toegankelijk voor publiek, onderzoekers, studenten, docenten en jongeren.

 

logo bch

De Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis zijn leden van het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’

 

 

De werking van ons Centrum geniet de steun van:


  • de Nationale Loterij, de Vlaamse overheid, de Nationale Bank van België,

    en:
  • FOD Sociale Zekerheid - Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, de Stad Brussel, de Provincies, de Gemeenten, de Nationale Bank van België, evenals onze vrienden en leden...

Aan hen allen onze hartelijke dank.

 

 
logo-loterie-nl-new logo_vlaamse_gemeenschap_2

logo_bnb_nl

Additional information