Wetenschappelijke en pedagogische activiteiten

Het rijke aanbod van de activiteiten, georganiseerd door de Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis, vindt u terug in het linkerluik:

 

onze wetenschappelijke activiteiten:

 • publicatie van het multidisciplinair tijdschrift Getuigen tussen geschiedenis en herinnering
 • jaarlijks uitreiking van de twee prijzen van de Stichting Auschwitz
 • organisatie van colloquia
 • organisatie van opleidingscycli telkens bestaande uit drie luiken: studiedagen, vormingsseminaria voor docenten en filmvoorstellingen

 

onze activiteiten op het vlak van pedagogie en permanente bijscholing:

 • het ter beschikking stellen van reizende tentoonstellingen voor het grote publiek
 • jaarlijkse organisatie van een studiereis naar Auschwitz, tijdens de Paasvakantie
 • organisatie van conferenties in scholen en culturele centra
 • organisatie van een wedstrijd voor de laatste jaren van het Belgisch hoger secundair onderwijs
 • regelmatige vergaderingen van twee pedagogische commissies (Franstalig en Nederlandstalige: Commissie Onderwijs en Vorming)

 

onze nieuwe projecten 'In aanmaak':

 • Wijkprojecten 'Marolles-Zuid'
 • Zetel van de Gestapo in Brussel
 • Oproepen

 

onze projecten in partnerschap:

 • Trein der 1000 naar Auschwitz in 2012
 • Tentoonstelling 'Lezen en schrijven met Anne Frank' in de provincie Antwerpen
 • Dag van de Democratie
 • 'Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie' (BCH)
 • Exploratiedagen 3de graad – Een SUI-traject voor zingeving
 • 'Thuis in de Stad'
 • Interviews van de Vrouwen van Ravensbrück

Additional information