Bibliotheek van de Stichting Auschwitz

De Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis beschikken over een belangrijke bibliotheek van meer dan 10 000 boeken die zich steeds meer uitbreidt. De diverse verzamelingen, werken, tijdschriften en artikelen hebben betrekking op de studie van het fascisme, het nationaalsocialisme in het derde Rijk (geschiedenis, bewegingen, regimes, instellingen, maatschappij, economie, ideologieën, enz.) alsmede op alle facetten van de fascistische en nazi-criminaliteit (politieke onderdrukking, vervolgingen wegens ras, medische experimenten, oorlogsmisdaden, genocidepolitiek, enz.). Talrijke werken behandelen eveneens de geschiedenis van het antifascisme, het antinazisme en het Verzet in Europa.

Ook over meer theoretische en methodologische onderwerpen is in de bibliotheek materiaal voorhanden; de betrekkingen tussen geschiedenis en herinnering, gebruik van getuigenissen en van de mondelinge overlevering, de waarde van vergelijkende benaderingen, de grote debatten en controverses in de geschiedschrijving over de interpretatie van totalitaire fascistische, nazistische en stalinistische verschijnselen, enz.

De collecties bevatten tenslotte ook werken over racisme, antisemitisme, xenofobie en de heropleving daarvan, over het negationisme en uiterst rechts vandaag.

 

Een geïnformatiseerde catalogus waarin de boeken en tijdschriften zijn opgenomen, staat ter beschikking van de lezers; deze kan ter plaatse worden geraadpleegd.

De wetenschappelijke medewerkers van de Stichting Auschwitz staan, op afspraak, ter beschikking van de lezers om hen te begeleiden bij het opzoeken.

De bibliotheek is toegankelijk voor het publiek van maandag tot en met vrijdag, van 09:30 uur tot 16:00 uur, enkel op afspraak met de bibliothecaris, dhr. Verschueren - tel.: +32 (0)2 512 79 98 of e-mail.

Inschrijving is gratis en verplicht. Raadpleging is gratis. De uitlening gebeurt gedurende max. 2 weken, zie voorwaarden: reglement. Er kunnen fotokopieën A4 worden gemaakt tegen een prijs van € 0,05/stuk.

Toegang tot de bibliotheek en haar documentatie is onderworpen aan een reglement van inwendige orde.

Additional information

De website van vzw Auschwitz in Gedachtenis en van de Stichting Auschwitz maakt gebruik van cookies om het surfen op de site te vergemakkelijken en om bepaalde functies toe te laten. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.