Commissie Onderwijs en Vorming

De Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis hebben twee pedagogische commissies, een nederlandstalige en een franstalige. Deze commissies bestaan uit leerkrachten bevoegd in alle leertakken en die over een grote pedagogische ervaring beschikken. Hun taak bestaat eruit de onderwijzers te informeren van de verschillende educatieve activiteiten omtrent geschiedenis en herinnering wat betreft de Holocaust en de nazi-terreur. Zij moeten ook projecten en initiatieven promoten in de scholen teneinde de leerlingen te sensibiliseren en te vormen. Zij werken rechtstreeks mee aan de oprichting en verwezenlijking van schoolprojecten.

Ze geven twee driemaandelijkse tijdschriften uit: het ene nederlandstalig, Sporen van herinnering. Pedagogie en geschiedenisoverdracht en het andere franstalig, Traces de mémoire. Pédagogie et transmission.

Additional information