Oproepen

Verzamelen van particuliere archieven

 

De Stichting Auschwitz – beheerd door de vzw Auschwitz in Gedachtenis – is momenteel bezig met een verzamelactie van particuliere archieven met betrekking tot de herinnering van en aan de slachtoffers van de Holocaust en van de nazi-terreur.

 

We doen hiertoe een beroep op alle personen die ons hun persoonlijke documenten met betrekking tot immigratie, internering, deportatie of ondergrondse verzet zouden willen toevertrouwen. Deze documenten (brieven, foto's, dagboeken, notities, identiteitsdocumenten, attesten, tekeningen...) kunnen worden opgenomen in het archief van de Stichting Auschwitz, waar ze zullen geïndexeerd en opgeslagen worden in de beste omstandigheden. Deze archiefstukken kunnen ook worden toegewezen voor een paar dagen aan de Stichting Auschwitz, waar ze dan kunnen worden gescand en u terug bezorgd.

 

halter_goldsztejn

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze archivaris, Sarah Timperman, hetzij telefonisch op 02 512 79 98 of Contact per e-mail.

 

 

 

Project 'Marollen-Zuid Wijk' - 'Het samenbrengen van fragmenten'

 

De Stichting Auschwitz, in het kader van het project 'Marollen-Zuid Wijk' voor de terugwinning van de Joodse – en verzets- herinnering van de jaren 1930 tot aan de Bevrijding, doet een oproep tot 'Het samenbrengen van fragmenten'.

 

Wij doen een oproep naar alle mensen die ons persoonlijke voorwerpen (persoonlijke brieven en documenten, maar ook kunstvoorwerpen), kranten en vooral foto’s, familiefilms en beeldmateriaal kunnen verschaffen. Spijtig genoeg hebben noch de pers, noch de radio of de films van die tijd sporen nagelaten van de tragedie die de Joodse bevolking van de Marollen-Zuid Wijk heeft meegemaakt.

 

Deze oproep maakt daarom deel uit van de wens van de Stichting Auschwitz om archiefmateriaal te verzamelen aangaande de vervolging en de deportatie van de Joden van de 'Marollen-Zuid Wijk' naar de nazi kampen, maar ook de wens om getuigenissen bijeen te brengen over het dagelijkse leven van de Joodse bevolking in de wijk gedurende de jaren 1930 en 1940, door middel van beelden van werk, vrije tijd, culturele en politieke bewegingen, van het familiale en het sociale leven…

 

Wij nodigen u uit om ons dit materiaal op te sturen, zodat wij het kunnen bewaren en het aan het publiek en onderzoekers kunnen laten ontdekken.

 

De stukken zullen toegevoegd worden aan de archieven van de Stichting Auschwitz waar ze gecatalogeerd, bewaard en gedigitaliseerd zullen worden, teneinde de toegang ervan aan iedereen te vrijwaren.

 

Voor meer informatie: Wijkprojecten 'Marollen-Zuid'

Additional information