In het spoor van de Shoah in Polen. Studiereis naar Chełmno, Majdanek en naar de centra van “Aktion Reinhardt”

logo pologne nl
 
Sinds bijna dertig jaar organiseert Stichting Auschwitz / vzw Auschwitz in Gedachtenis een jaarlijkse studiereis naar Auschwitz en Birkenau. De meerderheid van de Joden in België werd onder de Duitse bezetting naar deze oorden gedeporteerd om er bij aankomst vernietigd te worden. Werkbekwame Joden werden opgesloten in het concentratiekamp.
 
Zonder inbreuk te doen op het belang van Auschwitz – aangaande de geschiedenis van de vernietiging die de joodse bevolking in België onderging, alsook het belang van Auschwitz in het geheel – is het belangrijk om de Shoah in het Oosten in de kijker te zetten. Zonder twijfel kan gesteld worden dat “Auschwitz” zich als overkoepelend concept betreffende de vernietiging van de Joden in Europa is gaan ontwikkelen. Dit is van toepassing in onze contreien, maar eveneens in vele andere landen.
Echter is het een feit dat op het ogenblik wanneer Auschwitz volledig operationeel wordt, “Aktion Reinhardt” (d.i. de vernietiging van de Joden in het Generaal Gouvernement – centraal-Polen tijdens het interbellum) bijna volledig uitgevoerd werd.
 
treblinka monument
Monument uit 1964: ter nagedachtenis van de slachtoffers van Treblinka.
 
Na de eerste fase in de vernietiging van de Europese Joden, m.n. de moordachtige acties verricht door de Einsatzgruppen (de “Holocaust door kogels”, in de Baltische staten, in Wit-Rusland, in Oekraïne en in Rusland) en die psychologisch te belastend waren voor de uitvoerders, moest een nieuwe dodingsmethode gevonden worden voor de ietwat 2 284 000 Joden verblijvend in het Generaal Gouvernement en de 400 000 Joden die in regio Białystok woonden.
 
De moord op de Joden van Litzmannstadt (de verduitste naam van Łódź) werd vanaf eind 1941 uitgevoerd in het vernietigingscentrum van Chełmno. Dit bevond zich niet in het Generaal Gouvernement, maar in het Groot Duitse Rijk zelf. Het zich oorspronkelijk in het Polen van het interbellum bevindende Łódź werd bij het Gau Wartheland geannexeerd.
Om “Aktion Reinhardt” te kunnen uitvoeren, worden drie vernietigingscentra (Bełżec, Sobibór en Treblinka) – die in structuur volledig verschillen van het beeld dat we van Auschwitz hebben – opgetrokken. Vanaf begin 1942, en dit tot eind 1943, zullen ongeveer 1 650 000 Joden gedeporteerd worden van de getto’s om bij aankomst onmiddellijk vernietigd te worden.
 
chelmno chateau eglise
Chełmno, opgravingen van de ruïnes van de Schlosslager (“het kasteel”), waar tijdens de eerste periode de vernietiging gebeurde met gaswagens.
 
Deze studiereis volgt een chronologisch en logisch schema; bij elke etappe wordt allereerst de desbetreffende stad, d.w.z. het voormalige getto, bezocht. Kennis maken met het Joodse leven, traditie en cultuur van voor de Tweede Wereldoorlog is één van de doelstellingen van deze studiereis.
Alvorens het bij de stad behorende vernietigingscentrum te bezoeken, wordt een halt gehouden bij de deportatieplaats vanwaar de Joodse bevolking vertrok voor hun laatste reis.
Elk bezoek aan een voormalig vernietigingscentrum wordt pedagogisch ondersteund aan de hand van kaarten, beelden en foto’s.
 
treblinka rampe
Treblinka, monument dat de spoorweg symboliseert die leidde tot aan het perron in het vernietigingscentrum.
 
Deze studiereis tracht de geschiedenis van de Shoah in Polen te traceren. Vormingssessies zullen georganiseerd worden om de toekomstige bezoeker kennis te laten maken met de structuur en de complexe geschiedenis van de Shoah in Polen. Ze laten de deelnemer toe de bezochte oorden en plaatsen beter te situeren in een geheel dat behoorlijk ongekend is.
 
Elke deelnemer krijgt een pedagogisch dossier aangeboden waarin het geheel uitgelegd staat met meerdere kaarten. Tevens wordt een bibliografie aangeboden aangaande een te raadplegen lijst voor zij die zich in de materie wensen te verdiepen.

Prijs: 650,00€ per persoon.
Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de informatiebijeenkomst die plaatsvindt op 11 februari 2017 (geen enkele betaling zal aanvaard worden voor deze datum).
 
Verlenging mogelijk t/m vrijdag 10 februari tot 16u. Inschrijving: Georges Boschloos
 
 
 

 

 

 

Inschrijvingsformulier voor de studiereis 2017 (pdf)
(te gebruiken vanaf de informatiesessie)
 
 
Artikels

Aanvullende gegevens