Video's - Internationaal Colloquium over de Sonderkommandos, mei 2013

De vzw Auschwitz in Gedachtenis en de Stichting Auschwitz organiseerden van 23 t/m 25 mei 2013 het Internationaal Colloquium ‘De dwangarbeiders van de dood. Sonderkommandos en Arbeitsjuden’ in het International Press Center (Residence Palace) en de Koninklijke Bibliotheek van België.

 

 


Donderdag 23 mei

 


Openingstoespraak: Mevrouw Véronique Lefrancq, adviseur van Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Federaal Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

 


HET PLAATSEN VAN DE CONTEXT

 


Voorzitterschap: Frédéric Crahay, Historicus, vzw Auschwitz in Gedachtenis / Stichting Auschwitz (België): Omtrent de terminologie

 Paul Bernard-Nouraud, EHESS-CRAL (Frankrijk): Aux marges des camps: contours et exemplarité de la figure du « musulman » [De marges van de kampen en de contouren van de voorbeeldige figuur van de ‘Muselman’]

 

 


Marie Moutier, Yad In-Unum (Frankrijk): Yahad-In unum et la Shoah par balle [Yahad-In Unum en de Holocaust per kogel]

 


Christophe Busch, zakelijk directeur van de Kazerne Dossin/Mechelen (België): Demonische overgangen, hoe gewone mensen in staat zijn tot het plegen van buitengewoon kwaad

 Pavel Polian, Russische Academie van Wetenschappen (Rusland): The Russian sources to the history of the Sonderkommando [De Russische bronnen van de geschiedenis van de Sonderkommandos]

 


HISTORIOGRAFIE


Peter Klein, Hamburg Stichting voor bevordering van wetenschap en cultuur (Duitsland): “Arbeitsjuden” extermination camp at Kulmhof’s 1941-1945 [‘Arbeitsjuden’ vernietigingskamp in Kulmhof’s 1941-1945]

 
 


Sarah Berger, Fondazione Museo della Shoah (Italië): The Jewish prisoners working in the extermination Areas of Belzec, Sobibor and Treblinka [De Joodse gevangenen die in de uitroeiingskampen van Belzec, Sobibor en Treblinka werkten]

 

 


Jean-François Forges, Historicus (Frankrijk): Les lieux du travail des Sonderkommandos dans l’histoire des centres de mise à mort [De werkplekken van het Sonderkommando in de geschiedenis van de uitroeiingscentra]

 

 


Piotr Setkiewicz, Staatsmuseum van Auschwitz-Birkenau (Polen): New investigations about the Bunkers I and II in Auschwitz-Birkenau [Recente ontdekkingen aangaan de Bunkers I en II in Auschwitz-Birkenau]
 
 
 
Vrijdag 24 mei

HISTORIOGRAFIE (Vervolg)


János Frühling, Ere prof., Faculteit geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles (België): Miklós Nyiszli, prosecteur du Dr J. Mengele [Miklós Nyiszli, die de prosector was van dr. J. Mengele]

 

 


Igor Bartosik, Staatsmuseum van Auschwitz-Birkenau (Polen): Escapes from Auschwitz Sonderkommando [Ontsnappingen uit de Auschwitz Sonderkommando]
Sila Cehreli, Marmara Universiteit, Istanbul (Turkije): De l’histoire à l’historiographie : la résistance juive à Chelmno, Belzec, Sobibor et Treblinka [Van geschiedenis tot geschiedschrijving: Het Joods verzet in Chelmno, Belzec, Sobibor en Treblinka]Carlo Saletti, Maison d’Izieu (Frankrijk-Italië): Comparer l’extermination par gaz et par balles. Une critique de la notion d’industrialisation [Uitroeiing door gas en per kogel vergelijken. Een kritiek van de notie van industrialisatie]


GETUIGENISSEN


Batia Baum, Huis van de Yiddishe Cultuur – Medem Bibliotheek (Frankrijk): Traduire les Sonderkommandos [Het vertalen van de Sonderkommandos]Véronique Chevillon, Éducation Nationale (Frankrijk): Quand entendra-t-on « Le Cri » de David Olère ? [Wanneer zullen we ‘De Schreeuw’ van David Olère horen?]Marcello Pezzetti, Fondation Museo della Shoah (Italië): Le témoignage de Shlomo Venezia [De getuigenis van Shlomo Venezia]Gideon Greif, Universiteit van Tel Aviv (Israël): The contribution of the research to the Sonderkommando understanding and interpretation of the “Final Solution” in Auschwitz-Birkenau/The religious world of the Sonderkommando prisoners [De bijdrage van het onderzoek over de Sonderkommandos bij begrip en de interpretatie van de ‘Endlösung’ in Auschwitz-Birkenau / De religieuze wereld van de Sonderkommandogevangenen]

 

 

Zaterdag 25 mei
 
DE OVERDRACHT NAAR HET PUBLIEK

 


Philippe Mesnard (vzw Auschwitz in Gedachtenis/Stichting Auschwitz, UBP Clermont-Ferrand/CELIS EA 1002): Images des Sonderkommandos [Beelden van de Sonderkommandos]

 

 


Michaël Prazan, schrijver-regisseur (Frankrijk): Les Sonderkommandos dans le cadre des exécutions de masse en ex-URSS [De Sonderkommandos in het kader van de massa-executies in de voormalige Sovjet-Unie]

 

Jean Cohen (Griekenland): Le 7 octobre 1944, la révolte du Sonderkommando à Birkenau [De opstand van de Sonderkommandos in Birkenau op 7 oktober 1944]

 

Additional information