Video's - Studiedag ‘De zetel van de Gestapo in Brussel – Erkenning en bewaring’, oktober 2011

 
 
Informatie over de studiedag 'De zetel van de Gestapo in Brussel – Erkenning en bewaring'
Philippe Mesnard (vzw Auschwitz in Gedachtenis, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2): ‘Introduction. La question des lieux’ [Inleiding. De kwestie van de plaatsen]Daniel Weyssow (vzw Auschwitz in Gedachtenis): ‘Présentation: Le siège de la Gestapo à Bruxelles – Reconnaissance et Conservation’ [Voorstelling: De zetel van de Gestapo te Brussel – Erkenning en bewaring]Marie-Anne Weisers (UR Mondes Modernes et Contemporains, ULB): ‘Un chasseur de Juifs au Tribunal. Otto Siegburg, la Justice Belge et le Crime contre l’Humanité’ [Een Jodenjager voor het gerecht. Otto Siegburg, het Belgische gerecht en de Misdaad tegen de Menselijkheid]Robby Van Eetvelde (Loughborough University, UK): ‘Duitse politie in de Scheldestad. De Gestapo in Antwerpen’Grégory Célerse (Onderzoeker en locaal historicus, gedetacheerd aan het Museum
van het Verzet van Bondues): ‘Le siège de la Gestapo de La Madeleine (Lille)’ [De zetel van de Gestapo van La Madeleine (Rijssel)]Toespraak van Simon GronowskiAndré Dartevelle (Historicus, Cineast): ‘Découverte et accès aux caves du 347 avenue Louise’ [Ontdekking en toegang tot de kelders van de 347 Louisalaan]Fragmenten uit de film van André Dartevelle: ‘À mon père résistant’ [Aan mijn vader verzetsstrijder]Toespraak van Marcel RozenbaumOlivier Van der Wilt (Conservator van het nationaal gedenkteken van Fort Breendonk): ‘Les détenus de la SIPO-SD en Belgique: des caves de l’avenue Louise aux cellules de Breendonk’ [De gevangenen van de SIPO-SD in België: van de kelders van de Louisalaan tot de cellen van Breendonk]Thomas Fontaine (Université de Paris 1): ‘Les graffiti du Fort de Romainville (Paris)’ [De graffiti van het fort van Romainville (Parijs)]Grzegorz Jezowski (Curator): ‘The Historical Museum of the City of Krakow: Pomorska Street, Eagle Pharmacy and Oskar Schindler’s Enamel Factory’ [Het historische museum van de stad Krakau: Pomorska straat, de Arend apotheek en de Enamel fabriek van Oskar Schindler]Dr. Karola Fings (Plaatsvervangende directrice van het NS-documentatiecentrum van de stad Keulen): ‘D’une cave d’archives vers un lieu de mémoire d’importance européenne – Les inscriptions murales de la EL-DE Haus et le lieu de mémoire Prison de la Gestapo' [Van een archievenkelder naar een herinneringsplaats van Europees belang – De muurinscripties van het EL-DE Haus en de herinneringsplaats Gevangenis van de Gestapo]
 

Additional information