Video's - Studiedag ‘Déplacements, Déportations, Exils’, februari 2011 (deel II)

Studiedag op vrijdag 4 februari 2011: ‘Déplacements, Déportations, Exils’ [Verplaatsingen, Deportaties, Verbanning]
 
 Voorstelling van de studiedag en algemene probleemstelling
door Philippe Mesnard (Stichting Auschwitz, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2)Réfugiés et déportés, le cas de la Grande Guerre [Vluchtelingen en gedeporteerden, het geval van de Grote Oorlog]
door Annette Becker (Universiteit van Paris Ouest Nanterre La Défense)Présentation historique du génocide arménien [Geschiedkundige voorstelling van de Armeense Genocide]
door Yves Ternon (Universiteit van Paris IV Sorbonne)Lecture et refoulement d’un Journal de déportation [Lezing en verdringing van een deportatiedagboek]
door Janine Altounian (schrijfster, vertaalster)Taïwan, l’exil impossible [Taïwan, de onmogelijke ballingschap]
door Sandrine marchand (Universiteit van Artois)Enfance et exil pendant la guerre d’Algérie (avec une présentation du projet : Enfance Violence Exil) [Jeugd en ballingschap tijdens de Algerijnse Oorlog (met een voorstelling van het project: Jeugd, Geweld, Ballingschap)]
door Catherine Milkovitch-Rioux (Universiteit Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2)Regards critiques à partir d’Hannah Arendt [Een kritische blik vanaf Hannah Arendt]
door Corine Enaudeau, filosofeAlgemene discussie en synthese van de interventies van de studiedag

 

 

Deel I: Studiedag op dinsdag 19 oktober 2010 ‘Déplacements, Déportations, Exils’

 

 

Additional information